ΥΠΕΣ: Εγκρίθηκαν οι 22 προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 1.307 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: