Τι θα συζητηθεί στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00, στο οποίο θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φωτιάδης)

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μελισσουργού)

3. Ορισμός αμοιβής των δικηγόρων Βασίλειου Παπαδημητρίου και Πλάτωνα Νιάδη σχετικά με τη γνωμοδότηση για την απένταξη του Ο.Τ. 89 της Κοινότητας Ψυχικού από το ρυμοτομικό σχέδιο.

4. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε οικογένεια με ανήλικο τέκνο ΑΜΕΑ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιζελή)

5. Ανάληψη εξόδων κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και καθορισμός του ύψους της σχετικής δαπάνης. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Παροχής υπηρεσίας για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) από εξωτερικό συνεργάτη». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παπαχρόνης)

7. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φωτιάδης)

8. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φωτιάδης)

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

10. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του προσωπικού του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιζελή