Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, το οποίο θα κληθεί να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Συναίνεση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου στη συμβολή των οδών Καλλάρη & Ελικώνος στην Κοινότητα Ψυχικού (Ο.Τ.36). (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
  2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
  3. Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου του έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
  4. Επιχορήγηση του «KΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩN με ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΕΣΤΙΑ»,  έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
  5. Επιχορήγηση του «ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Η ΕΥΤΕΡΠΗ» έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
  6. Επιχορήγηση του «Ίδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου», έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
  7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΑΤΗΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
  8. Έγκριση σύναψης 2ης εκτελεστικής σύμβασης της συμφωνίας – πλαίσιο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
  9. Ορισμός αμοιβής της  δικηγόρου Μαργαρίτας Κ. Αναγνωστοπούλου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
  10. Παραχώρηση αθλητικών χώρων του Δήμου για την χρήση τους από αθλητικά σωματεία που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στον Δήμο.