Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την ερχόμενη Τετάρτη 30/10 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού: Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κάτωθι:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
 2. Έγκριση του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011». (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
 3. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά χρηματικών υπόλοιπων και κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
 4. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
 5. Ορισμός αντιπροσώπου  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στον «Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία & Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
 6. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.».
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 80/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ.»
 8. Έγκριση κριτηρίων καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κάτοικων περιόδου Χριστουγέννων 2019 και ορισμού μελών επιτροπής αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. (εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος κ. Γκιζελή).
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης υπηρεσιών σύνταξης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)