Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17ης Αυγούστου

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων στις περιπτώσεις που απαιτείται συμμόρφωση με τις υπ. αριθ. 588/2019, 1865/2019, 1866/2019, 1867/2019, 1868/2019, 1870/2019, 1876/2019, 1879/2019, 2084/2019, 2085/2019 & 2086/2019 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
  2. Έγκριση xωροθέτησης, μελέτης και εγκατάστασης σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους (WIfi4EU)». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)
  3. Αποδοχή η μή προσκύρωσης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 89 επί των οδών Πίνδου και Αγ. Γεωργίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
  4. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής Νομοθεσίας».
  5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
  6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος)