Τα ονόματα των προσληφθέντων τεχνιτών και εργατών πρασίνου στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ανακοινώνονται τα ονόματα των προσληφθέντων κατηγορίας ΔΕ & ΥΕ (αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 15224/16.10.2019 ανακοίνωσης του Δήμου) για τις ειδικότητες:

  • Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  • Εργατών Πρασίνου.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

Δείτε τον Πίνακα των Προσληφθέντων, εδώ.