Στον Διαγωνισμό Βιοηθικής η Σχολή Μωραϊτη

Μια σημαντική διάκριση πέτυχε η ερευνητική ομάδα εργασίας της Σχολής Μωραΐτη, την οποία αποτελούν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Λυκείου, Θεοδώρα Ιωαννίδου, Φοί-βος Καττάμης, Ευγένιος Μπιρμπιλόπουλος και Καρίνα Παπαδημητρίου, καθώς κατάφερε να προκριθεί στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για την Βιοηθική.

Η ομάδα επιλέχθηκε για να παρουσιάσει την εργασία της σε δημόσια εκδήλωση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2020 στην Αθήνα, με τίτλο: «Ανάπτυξη εναλλακτικών οικογενειακών σχέσεων μέσω της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τα πιθανά όρια του δικαιώματος στην αναπαραγωγή». Υπεύθυνες καθηγήτριες για το πρόγραμμα εί-ναι οι κυρίες Σ. Αθανασοπούλου – Κυπρίου και Γ. Μαζαράκου.