Σήμερα στις 18:00 η πρωτότυπη διαδικτυακή πρωτοβουλία του ΟΚΑΠΑ για τα παιδιά

Στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού κύκλου που εγκαινίασε με μεγάλη επιτυχία ο Ο.Κ.Α.Π.Α. Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και περιλαμβάνει διαδικτυακές συναντήσεις – webinars με επίκαιρη θεματολογία για τους Παιδαγωγούς και τους γονείς των παιδιών προσχολικής ηλικίας,

Σας προσκαλούμε τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 1η ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 18.00 μμσε μια ΑΝΟΙΧΤΗ διαδικτυακή συνάντηση-webinar με θέμα:”Γιατί τα παιδιά χρειάζονται τα όρια και πως θα τα θέσουμε σωστά”
Στην διαδικτυακή συνάντηση θα συμμετέχουν οι Παιδαγωγοί των Παιδικών Σταθμών Ψυχικού, Φιλοθέης και Ευρώτα Νέου Ψυχικού.

Ομιλήτρια: ΝΟΡΜΑ ΣΑΪΑΣ,  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (ΒΑ in Psychology, MSc in Applied Psychology)  & πιστοποιημένη στη Λογικοθυμική και Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Λινκ: : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJmYjJhYWItYWEyNy00ZTliLWI5YTMtOGRkYzc1ZGE2NjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d70605c-e6f1-4a89-b725-25b8e5b302b4%22%2c%22Oid%22%3a%2236b5bb30-29cb-40c6-9322-57aab9aa998b%22%7d