Πως οι ΟΤΑ θα αποφασίζουν προσωρινούς πεζόδρομους/ποδηλατόδρομους

Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. Β’ 2448/19.6.2020) καθορίστηκαν οι “Τεχνικές Οδηγίες για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας”.

Πρόκειται για αναλυτικό κείμενο οδηγιών, 44 σελίδων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρ.35 του ν.4691/2020 και της παρ.7 του αρ.65 του ν.4688/2020.

Με τις Τεχνικές Οδηγίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος “υποστηρίζει τις Τοπικές Αρχές στο να πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές, με μια σειρά από εύκολες, χωρίς κόστος και ευέλικτες παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο τους, με στόχο να αποδώσουν περισσότερο χώρο στους πεζούς, στους ποδηλάτες, στο πράσινο και στην αναψυχή”.

Η Απόφαση παρουσιάζει τις Οδηγίες στις εξής Ενότητες:

1)γενική εισαγωγή “για το που θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα στην αυριανή βιώσιμη πόλη και το πωςη κοινωνία θα καλύψει το κόστος της σχετικής υποδομής“,

2)αναφορά της διεθνούς εμπειρίας (Βερολίνο, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Παρίσι),

3)γενικές αρχές για την ανακατανομή οδικού χώρου, μέτρα και επεμβάσεις,

4)Δημιουργία προσωρινών λωρίδων κίνησης ποδηλάτων

– αναγκαιότητα, προσδοκώμενα οφέλη, υλικά, βήματα σχεδιασμού δικτύου, εναλλακτικές διαδρομές, σήμανση, εκτίμηση κόστους, αξιολόγηση και παρακολούθηση, ειδικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας,

– αμφίδρομες οδοί: χρήση πλήρους λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων για μονόδρομες υποδομές ποδηλάτου,

– απόσπαση πλήρους λωρίδας κυκλοφορίας αυτοκινήτων για διαμόρφωση αμφίδρομης υποδομής ποδηλάτου,

– κατάργηση ζωνών στάθμευσης για δημιουργία ποδηλατόδρομου,

– συνύπαρξη ποδηλάτων και αυτοκινήτων,

– μετατροπή οδού σε δρόμο για πεζούς και ποδήλατα,

– επιλογή οδών για τις οποίες θεσμοθετείται μικρότερο όριο ταχύτητας,

5) Δημιουργία προσωρινών επεκτάσεων πεζοδρομίων και λωρίδων πεζών

– αναγκαιότητα, προσδοκώμενα οφέλη, υλικά, πλατφόρμα, κατασκευή, ευθύνη καθαριότητας και καλής κατάστασης, απορροή ομβρίων, σήμανση, ειδικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση προσβασιμότητας,

6) Αντικείμενο μελετών που θα εκπονηθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες,

7)Διατάξεις που θα πρέπει να τηρούνται.