Πράσινο φως για 63.000 προσλήψεις το 2020 σε Δημόσιο και Αυτοδιοίκηση

Από μια βάση 63.000 προσλήψεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο ξεκινά ο κυβερνητικός προγραμματισμός για το ερχόμενο έτος 2020. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εσωτερικών αναδιαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει πιο σφιχτός κεντρικός έλεγχος, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες στοχευμένα και χωρίς καθυστερήσεις.

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων για το ερχόμενο έτος θα γίνει φέτος με διαδικασίες fast track, καθώς χάθηκε χρόνος με τις αλλεπάλληλες εκλογές λόγω των οποίων αναστέλλονται οι προσλήψεις. Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η οποία έστειλε ήδη Επιστολή σε όλους τους φορείς που μπορούν να ζητήσουν προσλήψεις προσωπικού.

Με αυτή την Επιστολή οι φορείς ενημερώνονται ότι έπειτα από λίγες ημέρες, ενδεχομένως μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή (e-tool προσλήψεων) του Υπουργείου Εσωτερικών. Λίγο πριν ανοίξει αυτή η εφαρμογή ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος θα έχει εκδώσει εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες που θα ορίζουν ότι:

– Κάθε φορέας θα υποβάλει στην εφαρμογή τα αιτήματα του σε προσλήψεις, δηλαδή πόσο τακτικό η εποχικό προσωπικό ζήτα, σε ποιους κλάδους και σε ποιες ειδικότητες.

– Τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να τεκμηριώνονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: Πόσες αποχωρήσεις προσωπικού προέκυψαν το 2019, πόσες είναι οι κενές θέσεις, ποιες είναι οι διαθέσιμες πιστώσεις, εάν υπάρχουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΕΦΚΑ και οι χιλιάδες εκκρεμείς συνταξιοδοτήσεις), εάν δόθηκαν στον αιτούντα φορέα πρόσθετες αρμοδιότητες.

– Η τεκμηρίωση των αιτημάτων θα ελέγχεται σε πρώτο στάδιο από το Υπουργείο στο οποίο υπάγεται ο φορέας (π.χ. από το Υπουργείο Υγείας για κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα). Εφόσον το εποπτεύον Υπουργείο δεχτεί την τεκμηρίωση του φορέα, το αίτημα τίθεται στην κρίση του Υπουργείου Εσωτερικών.

– Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συγκεντρώνουν τα αιτήματα και τα υποβάλλουν προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

– Όλη η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε πριν από το τέλος του χρόνου να έχει ληφθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την τελική κατανομή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων. Με βάση αυτή την απόφαση, το ΑΣΕΠ θα κληθεί να προγραμματίσει τις απαραίτητες προκηρύξεις ομαδοποιώντας στα αιτήματα ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός.

Από το ερχόμενο έτος η διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσλήψεων θα ακολουθηθεί όσα προβλέφθηκαν στον νόμο για το Επιτελικό Κράτος. Όπως ορίζεται εκεί, τα αιτήματα των φορέων θα υποβάλλονται έως το τέλος Μαΐου, η επεξεργασία τους θα γίνεται έως τον Ιούλιο και η απόφαση θα λαμβάνεται σε τακτική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τον Σεπτέμβριο. Με άλλα λόγια, τον Σεπτέμβριο το 2020 θα αποφασιστεί ο Ετήσιος Προγραμματισμός του 2021 και ούτω καθεξής.

Έως 10.800 προσλήψεις μόνιμουπροσωπικού και 47.500 εποχικούμπορεί να περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του 2020, καθώς, παρά τη μεγάλη συζήτηση που έγινε στην προεκλογική περίοδο, η νέα Κυβέρνηση ακολουθεί στον προγραμματισμό της τον κανόνα της μίας πρόσληψης για κάθε μία αποχώρηση.Ο κανόνας 1:1 θα συνεχίσει να τηρείται, τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών αρμοδίων, που επισημαίνουν όμως ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο ποιες είναι εκείνες οι ανάγκες που ιεραρχούνται πρώτες.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν ως τώρα, οι αποχωρήσεις προσωπικού από το Δημόσιο αναμένεται να είναι αυξημένες σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Με την αναμενόμενη αποχώρηση 10.800 δημοσίων υπαλλήλων στο τέλος του 2019, δημιουργείται ο χώρος για ισάριθμες προσλήψεις. Η κατανομή των θέσεων δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και θα αποτελέσει άσκηση για το υπουργικό συμβούλιο έως το τέλος του 2019.

1)Δεδομένη θεωρείται η προτεραιότητα κάλυψης αναγκών στον χώρο της Υγείας. Από την προηγούμενη Κυβέρνηση υπάρχει εγκριτική απόφαση για 2.450 μόνιμες προσλήψεις και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει ζητήσει να προχωρήσουν. Βάσει αυτών των προσλήψεων θα καλυφθούν ανάγκες σε νοσοκομεία, στο Υπουργείο Υγείας στους φορείς ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ. Περιλαμβάνονται 950 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα καλύψουν κενά που δημιουργούνται στο ΕΣΥ από τη συνταξιοδότηση όσων προσλήφθηκαν στη δεκαετία του ’80 και συνταξιοδοτούνται. Επίσης 1.300 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες κυρίως των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και 200 ειδικότητες θεραπευτικού προσωπικού σε δομές πρόληψης και προστασίας ουσιοεξαρτημένων ατόμων, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ.

2)Ο τομέας της Παιδείας εμφανίζει επίσης σημαντικές ελλείψεις αλλά εδώ η κατάσταση είναι περισσότερο περίπλοκη καθώς η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί 10.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Γενικής Παιδείας μέσα στη διετία 2020-2021. Από πλευράς Κυβέρνησης έχει δηλωθεί ότι για τις προσλήψεις αυτές δεν είχαν εξασφαλιστεί πιστώσεις, (όπως είχε συμβεί με εκείνες της Υγείας). Θεωρείται δεδομένο ότι θα δρομολογηθούν κάποιες προσλήψεις αλλά είναι άγνωστο εάν θα προκύψει ένας αριθμός αντίστοιχος με τις 10.500 της διετίας. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσες προσλήψεις που δρομολογήθηκαν το 2019 θα φθάσουν προς υλοποίηση στο επόμενο έτος και το ποιες από αυτές θα μπορούν να εξαιρεθούν από τον κανόνα 1:1.

3)Προσλήψεις που έχουν εξαιρεθεί από τον κανόνα μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση είναι εκείνες για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι, που αφορά υπηρεσίες σε ηλικιωμένα άτομα. H προκήρυξη για το Πρόγραμμα αυτό, που ως τώρα εκτελούσαν οι Δήμοι με συμβασιούχους,βρίσκεται στο προχωρημένο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από τους συναρμόδιους Υπουργούς με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Με βάση τα αιτήματα που κατατέθηκαν από τους Δήμους, θα γίνουν 2.907μόνιμες προσλήψεις σε διάφορες ειδικότητες, στις οποίες θα προστεθούν και κάποιες ειδικές θέσεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Εργασίας.

4)Εξαιρούμενες από τον κανόνα 1:1 είναι και οι συμπληρωματικές της προκήρυξης 3Κ/2018για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. Μέσω της 3Κ δρομολογήθηκαν 8.116 μόνιμοι διορισμοί στην καθαριότητα και σε άλλες υπηρεσίες. Όμως από τότε υπήρχαν Δήμοι που δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αιτήματα και δεν περιελήφθησαν στην 3Κ. Έτσι ζητήθηκε η κατάθεση συμπληρωματικών αιτημάτων, η προηγούμενη Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 757 θέσεις αλλά τώρα οι ανάγκες έχουν αυξηθεί και φτάνουν ήδη τον αριθμό των 1.000 προσλήψεων.

5)Δεδομένο θεωρείται ότι θα προχωρήσουν οι δύο προκηρύξεις για 317 μόνιμους υπαλλήλους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και άλλους 180 μόνιμους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.Με την πρώτη προκήρυξη θα καλυφθούν ανάγκες στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Προβλέπονται επίσης θέσεις στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.Στις 180 προσλήψεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνονται θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Ιχθυολόγων, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΔΕ Γεωργικού – Κτηνοτροφικού, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ: Στον προγραμματισμό του 2020 περιλαμβάνονται και οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού με βάση την υποχρέωση έναντι των θεσμών να μην ξεπεραστεί ο αριθμός των 47.500ως μέσος όρος σε ετήσια βάση. Προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε σφόδρα την προηγούμενη Κυβέρνηση γιατί έχει ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό φθάνοντας στις 57.000 τον Ιούνιο. Το όριο των 47.500 μπορεί να υπερβαίνεται σε κάποιες περιόδους όταν για παράδειγμα υπάρχει πλήθος αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία, αλλά θα πρέπει να ισοσκελίζεται με μικρότερους αριθμούς τους άλλους μήνες. Από πλευράς Κυβέρνησης επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται το πλήθος των εποχικών με εκείνο των εκτάκτων που δεν μπορούν να υπαχθούν σε προγραμματισμό, καθώς αφορούν ανάγκες που δεν προβλέπονται, όπως φυσικές καταστροφές και απρόβλεπτες εργασίες (π.χ. αρχαιολογικές ανασκαφές μετά τον εντοπισμός ευρημάτων). Η πρόθεση της Κυβέρνησης να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος αποτυπώνεται και μέσα από το άρθρο 186 που ψηφίστηκε με τον αναπτυξιακό νόμο και ο οποίος ξεκαθαρίζει ποιες προσλήψεις εκτάκτων εξαιρούνται από την έκδοση εγκριτικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

ΑΣΕΠ: Η Κυβέρνηση μελετά το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και ετοιμάζει πρόταση που θα περάσει από την επεξεργασία Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, για να ψηφιστεί από τη Βουλή το πρώτο εξάμηνο το 2020. Στόχος της πρότασης θα είναι να αναμορφωθούν συγκεκριμένες πλευρές του νόμου 2190/94, ώστε οι διαδικασίες υλοποίησης κάθε προκήρυξης να ολοκληρώνονται ταχύτερα, με λιγότερα στάδια, αλλά ουσιαστικότερο έλεγχο. Σε αυτόν τον στόχο θα συμβάλει αποφασιστικά και η πλήρης μετάβαση στην ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης δικαιολογητικών από τους αιτούντες.