Παράταση με Τροπολογία στη συμμόρφωση των Παιδικών Σταθμών

Στις 30 Ιουνίου 2020 θα έληγε η προθεσμία συμμόρφωσης των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων στις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

Με Τροπολογία που κατετέθη χθες, παρατείνεται η προθεσμία έως την 31η Αυγούστου 2021.

Συγκεκριμένα, με την παρ.1 του αρ.3της Τροπολογίας, στις παρ.1, 2 και 4 του αρ.13 του ν.4623/2019η ημερομηνία «30.6.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.8.2021».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της Τροπολογίας, «δίνεται παράταση για τη συμμόρφωση των Δήμων στις διατάξεις του π.δ. 9/2017 έως 31.8.2021, οπότε και εκτιμάται ότι θα εφαρμοσθεί πλήρως το εν λόγω πλαίσιο λειτουργίας βρεφικών και παιδικών σταθμών».

Σημειώνεται ότι με την παρ.2του ίδιου άρθρου της Τροπολογίας, παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 2020 η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους Δήμους, «για λόγους που αφορούν στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό».