Παιδικοί σταθμοί: Ηλεκτρονικά οι εγγραφές/επανεγγραφές στον δήμο μας

Οι εγγραφές σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» του Δήμου μας. Φέτος, οι εγγραφές και οι επανεγγραφές θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Παιδικών Σταθμών, της οποίας η πρόσβαση θα ενεργοποιηθεί την ημέρα έναρξης των αιτήσεων και θα κοινοποιηθεί στο site του ΟΚΑΠΑ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, μαζί με οδηγίες για την εγγραφή στην πλατφόρμα και την υποβολή της.

Για τις εγγραφές ορίστηκε ως προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών το διάστημα από 10 Μάιου ώρα 00:01 με λήξη της υποβολής 31 Μάιου και ώρα 23:59.

Η εισφορά των γονέων διαμορφώνεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με την ετήσια σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Π.Α.

Έντυπα εγγραφής 2020-2021:

1. Δικαιολογητικά εγγραφής, μοριοδότηση, εισφορές γονέων (τροφεία) εδώ…

2. Ιατρική Γνωμάτευση Νηπίου, εδώ… 

3. Ενημερωτικό – Συγκατάθεση γονέων (συνοδεύεται με την αίτηση) εδώ… 

4. Πληροφορίες από τον κανονισμό λειτουργίας εδώ… 

5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για την ακρίβεια των δικαιολογητικών εδώ… 

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 στο τηλέφωνο του ΟΚΑΠΑ (τηλ. 210 6834550).