ΟΤ 137 Ψυχικού: Ιστορική απόφαση βάζει τέλος σε εκκρεμότητα 30 ετών

Με μια ιστορική και πρωτοποριακή απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ξεκίνησε η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ψυχικού στο ονομαζόμενο ΟΤ 137 μεταξύ του Άλσους Νυμφών και της οδού Χαλεπά στο Ψυχικό.

Ο σχετικός φάκελος θα διαβιβαστεί στην Περιφέρεια, με σκοπό την αποτροπή της ανοικοδόμησης του χώρου από την εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ.Έτσι κλείνει οριστικά μια 3Οετής ιστορία διεκδίκησης της Εταιρείας έναντι του Δήμου, η οποία είχε ως συνέπεια μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη.

Στόχος μας παραμένει η διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του Ψυχικού και του Προαστίου μας με κάθε τρόπο.