Ν/Σ: Νέα αρμοδιότητα για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους και τη Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Μια νέα αρμοδιότητα για το προσωπικό των Δήμων προσθέτει το υπό διαβούλευση εκλογικό Νομοσχέδιο.

Η διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 18 του Ν/Σ, με το οποίο αντικαθίσταται η παρ.1 του αρ.107 του π.δ. των εκλογών (π.δ. 26/2012).

Η ισχύουσα ρύθμιση ορίζει ότι όλες οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις που προβλέπονται από το π.δ. των εκλογών, γίνονται

1)με Δικαστικούς Επιμελητές και

2)από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η Κυβέρνηση, προσθέτοντας και το προσωπικό της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, η παρ.1 του αρ.107 του π.δ.(εάν ψηφιστεί το 18ο άρθρο του Ν/Σ)θα ισχύει ως εξής:

« 1. Οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, γίνονται με Δικαστικούς Επιμελητές, από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και από Δημοτικούς Υπαλλήλους.»

Στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το Ν/Σ, δεναναγράφεται κάποια αιτιολόγηση για τον σκοπό εισαγωγής της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης.