Νομοσχέδιο: Πως ψήφισαν τα κόμματα στα αυτοδιοικητικά άρθρα

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου με τις αλλαγές στον Κλεισθένη για την “κυβερνησιμότητα” των Δήμων και των Περιφερειών.

Σας παρουσιάζουμε πως ψήφισαν τα πολιτικά κόμματα για κάθε ένα από τα αυτοδιοικητικά άρθρα.  

Επισημαίνεται ότι η ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων για τους ΟΤΑ τελικώς δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ –που είχε καταθέσει το αίτημα ονομαστικής– αποχώρησε, καταγγέλλοντας την πρακτική των εκπρόθεσμων τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, πρακτική την οποία και ο ίδιος εφάρμοζε τα προηγούμενα χρόνια.   Αποχώρησαν, επίσης, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25, με τα τρία πρώτα στη συνέχεια να επιστρέφουν για την ψηφοφορία. 

Επί της Αρχής

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Όχι

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 1: Σύμπραξη Παρατάξεων

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Όχι

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 2: Συγκρότηση–Εκλογή Οικονομικής  και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Όχι

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Όχι

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 4: Εκλογή νέου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη 

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Ναι

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ, όπως: Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες / Θητεία Αντιδημάρχων και Αντιπεριφερειαρχών / Εκλογικό Πάγωμα και για τα Περιφερειακά Συμβούλια /Κατάργηση άμεσης εκλογής προέδρου κοινοτήτων  / Κατάργηση αποφασιστικής αρμοδιότητας Κοινοτήτων / Αντιμισθίες Αιρετών Περιφερειών / Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού–Περιφερειακού Συμβουλίου κλπ

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Παρών

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 6: Συγκρότηση Δ.Σ. Νομικών Προσώπων ΟΤΑ 

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Παρών

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 7: Συμπαραστάτης του Δημότη / Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Ναι

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι 

Άρθρο 8: Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος + Άρθρο 9:  Επιχειρησιακού Προγράμματος + Άρθρο 10: Προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας + Άρθρο 11: Ορισμού φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών + Άρθρο 12: Προϋπολογισμού 

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Όχι

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 13: Παράταση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για παιδικούς κλπ

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Ναι

ΚΚΕ: Παρών

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 14: Χρόνος προσόντων διορισμού Προκήρυξης 3Κ

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Ναι

ΚΚΕ: Ναι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων Γενικών Γραμματέων Δήμων , Εκτελεστικών Γραμματέων Περιφερειών, Συνεργατών Δημάρχων

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Παρών

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 16: Προσθήκη ΑΜΚΑ  στα στοιχεία Δημοτολογίου

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Ναι

ΚΚΕ: Παρών

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 17: Διεξαγωγή συνεντεύξεων επιλογής Τμηματαρχών ΟΤΑ Β’ βαθμού 

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Παρών

ΚΚΕ: Όχι

Ελληνική Λύση: Όχι

Άρθρο 18: Εφαρμοστικές διατάξεις για τους 12 νέους Δήμους

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Ναι

ΚΚΕ: Παρών

Ελληνική Λύση: Όχι

Τροπολογία που καταργεί τη ρύθμιση του Κλεισθένη για δυνατότητα ένταξης των Συμβούλων  σε άλλη Παράταξη / ρυθμίζει τα έξοδα κηδείας Προέδρων Κοινοτήτων / τους χώρους ορκωμοσίας των νέων Αιρετών / την τηλεδιάσκεψη για τις συνεδριάσεις στους νησιωτικούς Δήμους / τα έσοδα για τη μισθοδοσία των εργαζομένων στους παιδικούς κλπ

ΝΔ: Ναι

ΚΙΝΑΛ: Όχι

ΚΚΕ: Παρών

Ελληνική Λύση: Παρών