Με οφειλές προς Δήμους θα συμψηφίζονται αυτόματα οι επιστροφές φόρου

Για πρώτη φορά φέτος η επιστροφή φόρου από την εφορία δεν θα συμψηφίζεται μόνο με φορολογικά χρέη, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και με οφειλές προς τους δήμους (δημοτικά τέλη, ύδρευση, κλήσεις), τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και προς την Τροχαία.

Η σχετική νομοθετική διάταξη αναμένεται να περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και θα προβλέπει την επέκταση του αυτόματου συμψηφισμού οφειλών και απαιτήσεων σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το 2020, με ορίζοντα όμως πλήρους εφαρμογής και ανάπτυξης εντός τριών ετών.

Αυτό σημαίνει ότι, εάν ένας φορολογούμενος έχει βεβαιωμένες οφειλές προς οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, η ΑΑΔΕ θα συμψηφίζει το ποσό που πρέπει να του επιστραφεί με αυτό που οφείλει.

Για παράδειγμα, οι οφειλές προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δημοτικά τέλη ή κλήσεις ή τα πρόστιμα για αυθαίρετα θα συμψηφίζονται αυτόματαμε επιστροφές από φόρο εισοδήματος που ενδεχομένως δικαιούνται.

Σε αυτή την φάση εξαιρούνται από τη διαδικασία του συμψηφισμού οφειλές σε ΔΕΚΟ, αλλά υπάρχει σκέψη στο οικονομικό επιτελείο να υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο το μέτρο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα.

Η ΑΑΔΕ φέτος «έτρεξε» μαζικά τη διαδικασία των αυτόματων συμψηφισμών των επιστροφών φόρου εισοδήματος που αφορούσαν τα έτη 2015-2019 με μη ρυθμισμένα χρέη των φορολογουμένων, κυρίως τον ΕΝΦΙΑ. Εάν προκύπτει μετά τον συμψηφισμό η επιστροφή κάποιου έστω και πολύ μικρού ποσού, αυτό θα πιστώνεται στον λογαριασμό του φορολογούμενου.