Κοινωφελή εργασία:Πήρε ΦΕΚ η χρηματοδότηση των ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι διαδικασίες για την ενίσχυση των ΟΤΑ μέσω της μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». 

Το πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Γ. Βρούτσης και ο υπουργός Ανάπτυξης ΑΔ. Γεωργιάδης αφορά την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»,

Το πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση είναι συνολικού προϋπολογισμού 134.815.978,0€, εκ των οποίων το ποσό των 20.622.336€ αφορά την κατάρτιση.

Η έγκριση των όρων και των διαδικασιών για την ενίσχυση των ΟΤΑ δίνει το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, την υλοποίηση του οποίου θα αναλάβει ο ΟΑΕΔ και θα αφορά τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας στους ΟΤΑ και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας