Κυριακή 1η Σεπτέμβρη η εκλογή Προεδρείου

Την ερχόμενη Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι δημαιρεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την δημοτική αρχή θα προταθεί ο/η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, από την παράταξη του Παντελή Ξυριδάκη ο/η αντιπρόεδρος και από την παράταξη Κανελάκη ο/η γραμματέας. Την ίδια μέρα θα επιλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.