Φιλοθέη-Ψυχικό: Τι θα συζητηθεί στο μεθαυριανό Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, για ν’αποφασίσει για κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μελισσουργού).
  2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
  3. Αποδοχή ποσού 36.907,50  € 4η,5η,6η  δόση έτους 2020, για  κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών  δραστηριοτήτων. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μελισσουργού).
  4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
  5. Επιχορήγηση της Αθλητικής Ένωσης Ψυχικού (Α.Ε.Ψ), έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
  6. Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «AΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φωτιάδης)
  7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών έτους 2019–2020» του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης υλοποίησης του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Φωτιάδης)
  8. Συμπλήρωση των  κριτηρίων καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού περιόδου  Χριστουγέννων 2020 και τροποποίηση των  μελών της επιτροπής αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιζελή)
  9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και της Φιλοζωικής Ένωσης Αδέσποτων Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Ζω.Φι.Ψυ.).
  10. Λήψη απόφασης περί άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) με σειρά προτεραιότητας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μελισσουργού).