Δωρεάν στάθμευση στους Δήμους από την Πρωτοχρονιά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης με πληρωμή, τα ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους στάθμευσης.

Αυτό ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Θ.Λιβάνιου, Κ.Πιερρακάκη και Ι.Κεφαλογιάννη, , ενημερώνοντας ότι «έχει ήδη υπογραφεί και οδεύει για το Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

Με την ΚΥΑ καθορίζονται α) η διαδικασία υποβολής αίτησης των δικαιούχων μέσω gov.gr για απόκτηση ειδικού σήματος, β) οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας εκδίδεται το ειδικό σήμα, γ) οι προδιαγραφές του ειδικού σήματος καθώς και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτό, δ) τα όργανα ελέγχου για την ύπαρξη και εγκυρότητα του ειδικού σήματος.

Δικαιούχοι του ειδικού σήματος για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους στάθμευσης ορίζονται οι κύριοι ή/ και κάτοχοι: α) αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και β) ηλεκτρικών υβριδικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.

Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω gov.gr. Αρμόδιο για τη λειτουργία της είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος απαιτείται πρόσβαση του αιτούντος /χρήστη στην εφαρμογή και προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών taxisnet.  Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνον από πιστοποιημένους χρήστες, γεγονός που διασφαλίζεται από την εισαγωγή του αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ του κύριου ή/ και κατόχου του οχήματος.   Ο έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων για την απόκτηση του σήματος θα διενεργείται αυτομάτως από την εφαρμογή. Ο χρήστης θα ακολουθεί τα βήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες, και θα εκτυπώνει το ειδικό σήμα.

Σύμφωνα με το αρ.5, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο για την ύπαρξη και εγκυρότητα του ειδικού σήματος που θα χορηγείται στους δικαιούχους, θα είναι η Δημοτική Αστυνομία. Αν κατά τον έλεγχο που θα διενεργεί η Δημοτική Αστυνομία δεν ταυτίζονται τα στοιχεία του οχήματος, με τα δεδομένα που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με το ειδικό σήμα που είναι τοποθετημένο εντός του αυτοκινήτου, τότε θα βεβαιώνει την παράβαση για παράνομη στάθμευση. Η διαδικασία θα διενεργείται επιτόπου, μέσω gov.gr.