Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Προσλήψεις 13 ατόμων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων,  προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Δ/νση: Μαραθωνοδρόμου 95 – Ψυχικό, τηλ: 213-20.14.722,737), από όπου θα παραλάβουν και τα σχετικά έγγραφα,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε (05) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Προϋποθέσεις πρόσληψης, αναφέρονται στην ανακοίνωση