Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού: Υποβολή Ενστάσεων για το ρυμοτομικό σχέδιο του ΟΤ145

Με το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΙΣ/75939/1579/3.8.2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού) διαβιβάστηκε στο Δήμο μας η υπ’ αριθμ. 54/27-07-2020 γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ  και το συνοδεύον αυτή διάγραμμα, με αντικείμενο την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 10278/316/90/08.05.1990 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Δ 279) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ145 της ΔΚ Ψυχικού, Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού σε συμμόρφωση προς τη ΣτΕ 975/2007. 

Με την ως άνω γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ προτείνεται η κατάργηση του κοινόχρηστου – κοινωφελούς χαρακτήρα του επίμαχου χώρου, που περιβάλλεται από πυκνό πράσινο και η μετατροπή του σε οικοδομήσιμο και μάλιστα με χρήση καταστημάτων, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, κατοικίας, πρεσβείας κ.λ.π.

Καλούνται οι Δημοτες να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και ενστάσεων ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.  Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Δήμο.  Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων θα  ακολουθήσει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπου ο Δήμος θα εκφέρει εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση επί του υποβληθέντος σχεδίου τροποποίησης, αφού λάβει υπόψη και τις απόψεις των Δημοτών και των ενστάσεων. 

Διαβάστε την απόφαση Δημάρχου περί υποβολής ενστάσεων, εδώ

Διαβάστε το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΙΣ/75939/1579/3.8.2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ (Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού), εδώ

Διαβάστε η υπ’ αριθμ. 54/27-07-2020 Πράξη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, εδώ

Διαβάστε την Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, εδώ