Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Δικαιούται 22 σχολικές καθαρίστριες

Εξ. επείγον έγγραφο απέστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στους Δήμους (αριθμ. 52360/19.8.2020), για να τους ενημερώσει ότι εκδόθηκε Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν οι προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. Για τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού εγκρίθηκαν 22 σχολικές καθαρίστριες.

Ο Υπουργός επισημαίνει στους Δήμους ότι αμελλητί από τη γνωστοποίηση των θέσεων που τους εγκρίθηκαν, πρέπει να προβούν στην έκδοση Ανακοίνωσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της ΚΥΑ, και αφού λάβουν υπόψη τις προθεσμίες της.

Υπογραμμίζεται πάντως ότι η Κυβέρνηση άλλαξε τα προσόντα πρόσληψης, καθώς με νεότερη ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 3447/18.8.2020  ) τροποποίησαν την προηγούμενη  και όρισαν ότι για την πρόσληψη «δεν απαιτείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης».