Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Απαγόρευση λειτουργίας εγκαταστάσεων, δράσεων και προγραμμάτων

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εγκαταστάσεων, δράσεων και προγραμμάτων του Δήμου Φιλοθεής – Ψυχικού, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ 16838 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 783/Β’/10.03.2020, ανακοινώνουμε την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.03.2020 έως και 24.03.2020, κατά tα αναφερόμενα στην από 10.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, των εξής χώρων: 

1. Όλων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτού. 

2. Των πάσης φύσεων εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία σε χώρους του Δήμου.

3. Της λειτουργίας των βιβλιοθηκών (Ψυχικού και Ν. Ψυχικού), πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.

4. Του Δημοτικού Ωδείου, πλην των δοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών.

5. Των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. 

6. Των αθλητικών εγκαταστάσεων (Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού), Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης και λοιπών Δημοτικών Αθλητικών χώρων και των αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολεία του Δήμου, πλην των διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών. 

7. Εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και 

8. Των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων, και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε χώρους του Δήμου”