Από αύριο ανοίγει το κολυμβητήριο-Για θεραπευτικούς σκοπούς

Από την Τετάρτη 20 Μαΐου ξεκινά η λειτουργία του κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού αποκλειστικά για θεραπευτικούς σκοπούς και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1868 Β/17.05.2020.

Συγκεκριμένα το παραπάνω ΦΕΚ αναφέρει στο άρθρο 3 παρ. 4 τα εξής: «Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.»

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω σε πρώτη φάση το κολυμβητήριο θα λειτουργήσει καθημερινά από 09:00-11:00 και από 19:00-21:00 αποκλειστικά με ραντεβού και τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν.

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας  από εδώ…

Παρακαλούμε να είστε ακριβείς στο χρόνο προσέλευσης και αναχώρησης. Να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα καθώς πρέπει να καταγράφονται όλοι σε ειδικές λίστες και να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν κάθε φορά.

Η χρήση επιτρέπεται συνολικά 60 λεπτά εκ των οποίων τα 45 θα είναι στην πισίνα και τα υπόλοιπα για την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση.