Άνοιξε το Εξοικονομώ κατ’οίκον II-Ποια τα δικαιολογητικά

Άνοιξε σήμερα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 10:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ΄Οίκον ΙΙ».

Τα κριτήρια για το πρόγραμμα είναι εισοδηματικά και κοινωνικά.

Για παράδειγμα ιδιοκτήτης διαμερίσματος 100 τ.μ με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ και δαπάνες επισκευών 25.000 ευρώ, τυγχάνει επιδότησης:

-Χωρίς παιδί 60%, δηλαδή περίπου 15.000 ευρώ.
-Με ένα παιδί 65%, δηλαδή 16.250 ευρώ.
-Αν έχει τρία παιδιά, 70%, δηλαδή 17.500 ευρώ.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να μπει κανείς στο πρόγραμμα:

♦ Έντυπο Ε1 για χρήση του 2018
♦ Οικοδομική άδεια
♦ Λογαριασμό ΔΕΗ
♦ Συμβόλαιο (αν πρόκειται για ενοικιαστές)
♦ Έντυπο Ε9 χρήσης 2019
♦ Εκκαθαριστικό της εφορίας
♦ Αν υπάρχει τακτοποίηση αυθαιρέτου τμήματος μέσα στο διαμέρισμα ή τη μονοκατοικία, χρειάζονται και τα χαρτιά της τακτοποίησης