Άνοιξε η θέση για τον διορισμό του Συμπαραστάτη του Δημότη-Δείτε την Προκήρυξη

Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με δήλωση στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00΄στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος επιβάλλεται να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, θα επιλεγεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι αρμοδιότητες του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» περιγράφονται στην Προκήρυξη: 

  • Η θητεία του «Συμπαραστάτη» ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.
  • Λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.