Άνοιξαν οι Αιτήσεις για το 1ο Πρόγραμμα Παιδικών – Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών Αιτήσεων στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Διευκρινίζουμε ότι αυτό που ξεκινά σήμερα είναι το 1ο Πρόγραμμα, και δεν αφορά Υπαλλήλους Δημοσίου και ΟΤΑ.  Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα μπορούν να κάνουν Αίτηση στο 2ο Πρόγραμμα  για το οποίο η Πρόσκληση δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Για το 1ο Πρόγραμμα λοιπόν, έχει εκδοθεί από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. η “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος”.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται σε πλήρη λεπτομέρεια όλα τα δεδομένα, όπως οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων ατόμων, οι Φορείς-δομές που μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, τα όρια δαπανών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η διαδικασία υποβολής Αίτησης συμμετοχής και δικαιολογητικών, τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση κλπ.

Επιπλέον, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έχει δημοσιεύσει ειδικό έγγραφο με “Οδηγίες συμπλήρωσης της  ηλεκτρονικής Αίτησης συμμετοχής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά”.

Στις 8 σελίδες του περιγράφονται όλες οι πρακτικές / τεχνικές Οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να υποβάλλετε ορθά την Αίτησή σας.

Είναι σημαντικό να λάβετε γνώση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και δικαιολογητικών, όπως ακριβώς ορίζονται ανά περίπτωση στα ανωτέρω επίσημα έγγραφα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και να μην στηριχθείτε σε αποσπασματικές πληροφορίες που αναπαράγονται σωρηδόν στο διαδίκτυο, από ιστοσελίδες που “κόβουν” και “ράβουν” ως δήθεν συμβουλές ορισμένες μόνο φράσεις από τα κείμενα της Πρόσκλησης και των Οδηγιών, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή στη δική σας περίπτωση.

Να σημειωθεί πως φέτος οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων έχει οριστεί (βλ. Ενότητα 5.2. της Πρόσκλησης) η 5η Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59 βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.