Άμεση εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Εποπτεία από τη δημοτική αστυνομία

Ο Δήμος Φιλοθέης- Ψυχικού σε συνέχεια και της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/2019- ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019 , που καθορίζει τα όργανα και τις διαδικασίες ελέγχου, τις κυρώσεις καθώς και το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν την αντικαπνιστική νομοθεσία, οφείλει να ενημερώσει τους κατοίκους του και τους καταστηματάρχες, ότι το κάπνισμα όλων των ειδών καπνικού υλικού, απαγορεύεται ρητά από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, στο εσωτερικό όλων των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε λοιπές αθλητικές και πολιτιστικές μας εγκαταστάσεις και εν γένει σε εσωτερικούς χώρους.

Εφιστούμε την προσοχή ότι η εποπτεία από πλευράς της δημοτικής αστυνομίας θα είναι εντατική.

Η καθολική εφαρμογή του Νόμου είναι υποχρέωση όλων μας, ειδικά όταν ο Νόμος αυτός έχει ως σύνθημα ότι « Εχθρός είναι το κάπνισμα και όχι οι καπνιστές».

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης Ψυχικού

Δημήτρης Γαλάνης