Τι αλλάζει στις γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών -Τι ορίζει ο νόμος

Ένα νέο τοπίο σε πολλά Υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιουργήθηκε με το αριθμ. 84 προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε (Φ.Ε.Κ. Α’ 123) την 17η Ιουλίου.

Εστιάζοντας ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες για το προσωπικό των ΟΤΑ αποκόπηκαν από το σύνολο αρμοδιοτήτων περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με απλά λόγια, ο Γενικός Γραμματέας που θα είναι αρμόδιος για το σύνολο των θεσμικών και οικονομικών θεμάτων της Αυτοδιοίκησης (Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης), δεν θα έχει πλέον καμία σχέση με τα θέματα των εργαζομένων στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Αυτό γιατί, όπως ορίζεται στις παρ.1 και 2 του αρ.12 του π.δ., η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπήχθη πλέον σε άλλο Γραμματέα (Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα).

Έμπειρες πηγές του Υπουργείου περιέγραψαν στον AIRETO σειρά ερωτημάτων για το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συγκεκριμένη αυτοδιοικητική επιλογή, εκφράζοντας προβληματισμό για τις καθυστερήσεις που ενδέχεται να επιφέρει στην πράξη η αναπόφευκτη ανάγκη ενημέρωσης και συνεννοήσεων,τόσο των υπηρεσιακών στελεχών όσο και των Αιρετών και των εκπροσώπων εργαζομένων των ΟΤΑ,και με τους δύο Γραμματείς. Όπως σημείωσαν, δεν μπορούν να σκεφτούν κάποιο θεσμικό και οικονομικό ζήτημα των Δήμων (π.χ. αρμοδιοτήτων, ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τ.Α. κλπ) που να μπορεί πολιτικά να σχεδιαστεί/αποφασιστεί/υπογραφεί/υλοποιηθεί, χωρίς πλήρη γνώση και ταυτόχρονο χειρισμό της κρίσιμης παραμέτρου των δημοτικών υπαλλήλων, και αντιστρόφως.

Περαιτέρω, στα αξιοπερίεργα του νέου τοπίου είναι το επίσης πρωτόγνωρο να μην αποφασίζει ούτε για τα οικονομικά του Υπουργείου ούτε για τα θέματα των υπαλλήλων του, ο Γενικός Γραμματέας, αλλά ο ίδιος ο Υπουργός.Σύμφωνα  με την παρ.3 του αρ.12 η Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ υπάγεται εφεξής στον Υπουργό και όχι σε κάποια Γραμματεία.

Αξίζει να υπογραμμισθεί πάντως η εξέλιξη ότι πλέον αποτελεί παρελθόν η διόγκωση του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης που είχε προσφάτως επιφέρει η τέως Υπουργός, κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου με το αρ.16 του ν.4590/2019.

Μπορείτε να θυμηθείτε ΕΔΩ πως  το Υπουργείο είχε πολλαπλασιαστεί, με τη δημιουργία 3ης Ειδικής Γραμματείας, με νέες δομές και θέσεις προϊσταμένων κλπ, αλλά και πόσο θα μας κόστιζε η εν λόγω η διόγκωση κάθε έτος.

Με την παρ.4 του αρ.12 καταργήθηκε αυτή η Ειδική Γραμματεία και οι υπηρεσίες της.

Ολόκληρο το π.δ. – που υπογραμμίζουμε ότι περιέχει εξαιρετικής σημασίας ανατροπές σε πολλά Υπουργεία – είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Ακολουθεί ειδικά το αρ.12 που αφορά τις αλλαγές που αναλύθηκαν ανωτέρω ειδικά για το ΥΠΕΣ.

« Άρθρο 12

Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερικών

1] Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες των π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) και π.δ. 133/2017 (Α΄ 161):

(α) Από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών: (αα) η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (αβ) η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (αγ) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής,

(β) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, πλην των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το άρθρο 1 του π.δ. 81/2019.

2] Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες των π.δ. 141/2017 και π.δ. 133/2017:

(α) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,

(β) Από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών, η Διεύθυνση Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3] Οι θέσεις των Γενικών/Διοικητικών Γραμματέων των πρώην Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες των π.δ. 133/2017 και π.δ. 141/2017 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Εσωτερικών:

(α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

(β) Αυτοτελή Τμήματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Εσωτερικού Ελέγχου και Γραφείο Τύπου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

(γ)Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών,

(δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου,Αυτοτελή Τμήματα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικού Εκπροσώπου του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών.

4] Η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, που συστάθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) καταργούνται.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, το προσωπικό της ανωτέρω Ειδικής Γραμματείας μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου. »