Οριστικά Παιδικών:Σε 155.000 παιδιά voucher–Δείτε αν είστε στη λίστα

Την Τρίτη 23 Ιουλίου, όπως ακριβώς είχε προαναγγελθεί, εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.τα οριστικά αποτελέσματα για τη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020”.

Δείτε αν είστε μέσα στη λίστα

Οι οριστικοί Πίνακες δικαιούχων και μη δικαιούχων “αξίας τοποθέτησης” (voucher) είναι διαθέσιμοι ΕΔΩ .  Οι δικαιούχοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας ανά Δήμο.  Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους Πίνακες αυτούς δεν αναγράφονται το ονοματεπώνυμο της/του αιτούσας/αιτούντος και των παιδιών. Αντί αυτών, σημειώνονται οι κωδικοί αριθμοί, που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.Οι αιτούσες/αιτούντες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών τους, καθώς και τα οριστικά αποτελέσματα, στην Ειδική Εφαρμογή.

Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουλίου οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας έχουν προγραμματίσει από κοινού ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Εκτός έμειναν 17.000 παιδιά

Εν αναμονή λοιπόν των ακριβέστερων αριθμητικών δεδομένων που θα ανακοινώσουν, προς το παρόν εντοπίζουμε ότι από τα νούμερα που δημοσίευσε χθες βράδυ το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φαίνεται να προκύπτει ότι 17.000 παιδιά έμειναν εκτός, καθώς επί λέξει αναφέρει:

« Σε 155.000 παιδιά θα δοθούν φέτος voucher, έναντι 127.000 πέρυσι για τη φιλοξενία σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2019–2020”.Όπως ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ που ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων, οι αιτήσεις φέτος αφορούσαν 172.000 παιδιά έναντι 161.000 που είχαν υποβληθεί πέρυσι. Στον αριθμό αυτό, περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως και όλες οι αιτήσεις παιδιών που αφορούν ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ.(…) »

Τα επόμενα βήματα

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα επόμενα βήματα, επισημαίνεται πως με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και την επιλογή των δικαιούχων, οι ωφελούμενες/οι της δράσης πρέπει :

1)Να εκτυπώσουν το voucher για κάθε παιδί (ένα για κάθε παιδί) από την ανωτέρω Ειδική Εφαρμογή (μέσω της διαπίστευσης του taxisnet),

2)Να απευθυνθούν, μέχρι και την 2α Σεπτεμβρίου2019, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους.

Οι ωφελούμενοι δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους

– είτε στην Δομή, για την οποία ενημερώθηκαν μέσω τηςΕιδικής Εφαρμογής ότι υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του παιδιού τους, δυνάμει της ενδεικτικής σύζευξης,

– είτε σε οποιαδήποτε άλλη Δομή επιθυμούν.

Η διαδικασία της σύζευξης είναι ενδεικτική και δεν παράγει δεσμευτικά αποτελέσματα τόσο για τον Φορέα/Δομή όσο και τον ωφελούμενο/κάτοχο voucher.

3)Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον Φορέα επιλογή τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον ωφελούμενο/νη, ένα για τον Φορέα και ένα για την ΕΕΤΑΑΑ.Ε.

4)Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό της/του

5)Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ανωτέρω Ειδική Εφαρμογή από 2/9 έως 12/9/2019, με την εισαγωγή ΑΦΜ και Ειδικού Κωδικού πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι εάν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Εισόδου στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η “αξία τοποθέτησης” (voucher).