Μόνιμο συμβούλιο διαβούλευσης από τον Γ.Πατούλη


Mε νεοεκλεγέντες και επανεκλεγέντες δημάρχους της Αττικής συναντήθηκε την Πέμπτη ο νέος περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ο νέος περιφερειάρχης τόνισε ότι δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο και εξήγγειλε τίθεται σε εφαρμογή η  προγραμματική του δέσμευση για δημιουργία μόνιμου συμβουλίου διαβούλευσης της περιφέρειας και των 66 δήμων της Αττικής.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ιστορική συγκυρία εκλογής στη θέση του περιφερειάρχη ενός αιρετού που προέρχεται από τον πρώτο Βαθμό Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου η συνεργασία των δήμων και της περιφέρειας να είναι αποτελεσματικότερη.

Το Μόνιμο Συμβούλιο Διαβούλευσης  

Αναφερόμενος στην συγκρότηση του Μόνιμου Συμβουλίου Διαβούλευσης της περιφέρειας και των 66 δήμων είπε ότι αυτό θα συνεδριάζει ανά δίμηνο και θα έχει ως βασική του αποστολή την στενότερη και συστηματική συνεργασία του πρώτου και δευτέρου βαθμού Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ταχύτερη υλοποίηση έργων στην Αττική. Το Μόνιμο Συμβούλιο αν κριθεί αναγκαίο θα μπορεί να πραγματοποιεί και έκτακτες συνεδριάσεις.

Ο κ. Πατούλης παρέδωσε στους νεοεκλεγέντες δημάρχους το πρόγραμμα της παράταξής του, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι προτεραιότητες για την Αττική.
«Θέλω τη συνεργασία σας και  τις προτάσεις σας. Η πολιτική ταυτότητα του κάθε δημάρχου δε θα αποτελέσει κριτήριο για τη συνεργασία μας. Το γραφείο μου θα είναι πάντα ανοιχτό για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και να διεκδικούμε από κοινού την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση. Αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου διοίκησης στο οποίο προτεραιότητα θα έχει η επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες.».
Αναφερόμενος ο νέος περιφερειάρχης στα σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης υπογράμμισε ότι θα πραγματοποιηθούν ειδικές  συναντήσεις, ανά τομέα και περιοχή.  Μεταξύ των θεμάτων αυτών είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η πολιτική προστασία καθώς και η διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεμάτων.