Η επανεκκίνηση του ΤΕΒΑ συζητήθηκε από Βρούτση-Πατούλη

Οι διαδικασίες και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να επιταχυνθεί ο
διαγωνισμός για τη διανομή τροφίμων μέσω ΤΕΒΑ σε περίπου 33.000
δικαιούχους στην Αττική αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης της διευρυμένης σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η συνάντηση κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς η Περιφέρεια Αττικής υστερούσε σημαντικά ως προς τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαγωνισμών που θα έπρεπε να υλοποιηθούν για την απορρόφηση 18 εκατομμύρια ευρώ μέσω του  Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). 

Η λύση που προκρίθηκε είναι να διεξαχθεί ένας κεντρικός διαγωνισμός μέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί η απορρόφηση του ποσού.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν  ο Υπουργός και η Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. Βρούτσης και Δ. Μηχαηλίδου, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας Γ. Σταμάτης,  ο Πρόεδρος του Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)  Α. Βαβουγυιός
  και η Διευθύντρια Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Ε.  Λαμπριτζή.