Βοήθεια στο Σπίτι: 8,5 εκατομμύρια από τους ΚΑΠ Δήμων στην ΕΕΤΑΑ

Με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 39182/24.6.2020) κατανεμήθηκαν χθες 8.500.000,00 ευρώ στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Υπογραμμίζεται ότι τα εκατομμύρια προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων της Χώρας.

Συγκεκριμένα, τα χρήματα δίνονται « αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των όρων της από 24.3.2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” ».

Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS έχει παρουσιάσει το πλήρες κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης ΥΠΕΣ – ΕΕΤΑΑ , με όλες τις λεπτομέρειες, ήτοι το αντικείμενό της, την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, τους πόρους, τον τρόπο καταβολής των πόρων στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την περαιτέρω διάθεσή τους προς τους αρμόδιους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κλπ. 

Τα χθεσινά χρήματα αποτελούν τη Β’ δόση της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς προηγήθηκε η καταβολή της Α’ δόσης 37.500.000,00 ευρώ, επίσης από τους ΚΑΠ Δήμων.