Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, της 13ης συνεδρίασης του 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, του οποίου Πρόεδρος είναι η κα Σινανιώτου Χαρίκλεια, εδώ