Τέλος το αυτόφωρο για τους δημοτικούς αστυνομικούς του δήμου μας

Μια θετική διάταξη για τους Δημοτικούς Αστυνομικούς περιλαμβάνει το αρ.182 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου.

Πρόκειται για την εισαγωγή εξαίρεσης από την αυτόφωρη διαδικασία των κατ’ έγκληση διωκομένων αδικημάτων που φέρεται ότι διαπράττει κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξαιτίας αυτών το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το Ν/Σ, κρίνεται επιβεβλημένη διότι σε αρκετές περιπτώσεις υποβάλλονται σκόπιμα εγκλήσεις από τους ελεγχόμενους εις βάρος των Δημοτικών Αστυνομικών για εξυβρίσεις ή απειλές, με απώτερο στόχο την αποτροπή του ελέγχου και τον εκφοβισμό του ελεγκτικού οργάνου, το οποίο θα υποβληθεί στη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ταυτόσημη ρύθμιση ισχύει για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και για πληθώρα πολιτικών υπαλλήλων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα (τελωνειακοί υπάλληλοι, υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, υπάλληλοι ΣΔΟΕ κλπ).

Ας δούμε επί λέξει ποια είναι η νέα διάταξη που θα ψηφιστεί στη Βουλή:

«Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275 και 417 – 426 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»