Ψηφίστηκε χθες: Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ακόμα μία αρμοδιότητα

Το “καυτό” θέμα του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών των ΟΤΑ αφορά το άρθρο 45 του πολυνομοσχεδίου-“σκούπα”«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» που το βράδυ της Παρασκευής κατετέθη και τροχάδην χθες Τρίτη 10 Δεκεμβρίου ψηφίζεται στη Βουλή.

Χθες λοιπόν η Κυβέρνηση νομοθετεί κατεπειγόντως το εξής:

« 2. Πάσης φύσεως λογαριασμοί των ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανοίγονται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. »

Οι Υπουργοί στην Αιτιολογική Έκθεση δεν έχουν συμπεριλάβει κάποια αιτιολόγηση γιατί τα Δημοτικά Συμβούλια δεν θα αποφασίζουν για το ζήτημα. 

Δεν υπάρχει, επίσης, καμία μνεία στο λόγο του “κατεπείγοντος” ή στο εάν ζητήθηκε η γνώμη της ΚΕΔΕ για τηρύθμιση αυτή στις αρμοδιότητες των οργάνων των Δήμων. 

Υπογράφουν μόνο λακωνικά ότι «Με την παρ.2 καθορίζεται το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμών των ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.»

Υπενθυμίζεται ότι η νυν Κυβέρνηση με τις αλλαγές που επέφερε στο σύστημα διακυβέρνησης των ΟΤΑ με το ν.4623/2019 προκειμένου να επιτευχθεί η  “κυβερνησιμότητα”, άλλαξε τον τρόπο σύνθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε οι Δήμαρχοι να διασφαλίζουν εκεί ευκολότερα τις αναγκαίες πλειοψηφίες, εν συγκρίσει με το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι το άνοιγμα λογαριασμών των Δήμων και των Περιφερειών συνδέεται με το πολυσυζητημένο ζήτημα των ταμειακών διαθεσίμων, τον“Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου” στην Τράπεζα της Ελλάδος, το “Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου” και όλο το συναφές μνημονιακό πλέγμα που έχει θεσπιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ εκκινώντας από την περιβόητη ΠΝΠ του 2015 και εφεξής.Ένα θεσμικό πλαίσιο για την αντισυνταγματικότητα εφαρμογής του οποίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εγερθεί σοβαρές ενστάσεις και ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αξίζει να ληφθεί υπόψη, τέλος, η αξιοσημείωτη βιασύνη του νομοθέτη για τη συγκεκριμένη “κατεπείγουσα” διάταξη. Ενδεχομένως από την ταχύτητα,δεν φρόντισε καν να συμπεριλάβει τη νέα αρμοδιότητα στα αντίστοιχα άρθρα με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής (όπως νομοτεχνικά θα έπρεπε και όπως άλλωστε ο ίδιος έπραξε προσφάτως με αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια προς την Οικονομική Επιτροπή, αρ.3 ν.4623/2019, αρ.177 ν.4635/2019), π.χ. δεν την προσθέτει στο άρθρο 72 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων»και αρ.176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών» του ν.3852/2010 ως ισχύει.