Προς τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού η 2η Εγκύκλιος για τον έλεγχο τήρησης ωραρίου

Στους Δήμους και στις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που αυτοί έχουν συστήσει ή συμμετέχουν, απευθύνεται η δεύτερη Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο την « παροχή στοιχείων για τον έλεγχο τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών».

Η Εγκύκλιος δημοσιεύθηκε τάχιστα μετά την προηγούμενη, που απευθυνόταν στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και είχε προαναγγείλει την έκδοσή της το hefhmerida.gr .

Σε συνέχεια λοιπόν της πρώτης και με σκοπό τη συλλογή από το Υπουργείο Εσωτερικών των στοιχείων που μνημονεύονται σε εκείνη, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ αυτών καθώς και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ καλούνται να συμπληρώσουν τον Πίνακα που επισυνάπτεται στη δεύτερη Εγκύκλιο.

Η προθεσμία που θέτει το Υπουργείο στην Αυτοδιοίκηση για την υποβολή του συμπληρωμένου αρχείου είναι το αργότερο έως την 29η Ιανουαρίου 2020.

Κάθε Φορέας πρέπει να υποβάλλει το δικό του Πίνακα.

Για τις Περιφέρειες, θα πρέπει να υποβληθεί από τη Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας, περιλαμβάνοντας τα στοιχεία που αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και γενικά όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες τους (κεντρική και περιφερειακές).

Ομοίως, οι Δήμοι συμπληρώνουν τον Πίνακα για κάθε κτίριο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες τους (έδρα και Δημοτικές Ενότητες).

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε όλες τις Οδηγίες για την αποστολή των στοιχείων προς το Υπουργείο, στο κείμενο της αριθμ. 2871/15.1.2020 Εγκυκλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προειδοποιούσε πως οι αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών κατάλόγο αρμοδιότητας, θα προβούν σε προγραμματισμό διενέργειας συστηματικών ελέγχων τήρησης του ωραρίου εργασίας.Επιπλέον, όριζε πως επιβάλλεται η καθιέρωση ενιαίου συστήματος ελέγχου του ωραρίου σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, για το λόγο αυτό θα πρέπει οι Φορείς που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό – ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του.