Ποια τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής Επιτροπής

Κατά την Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή νέου προεδρείου, πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία για εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μετά την καθυστερημένη επικύρωση των αποτελεσμάτων (λόγω διαδικαστικών θεμάτων), τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι τα παρακάτω: Δημήτρης Γαλάνης (δήμαρχος – πρόεδρος), Νικόλαος Ζερβος (αντιδήμαρχος), Ελένη Ζέππου – Χαρλαύτη (αντιδήμαρχος), Δημήτριος Φωτιάδης,  Γιώργος Παπαχρόνη (Προάστιο Πρότυπο), Κατερίνα Αλεξοπούλου,  Κατερίνα Πετρίτση – Μουράντ (Συμμαχία Πολιτών).

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Δημήτρης Γαλάνης (δήμαρχος – πρόεδρος), Χαράλαμπος Μπονάτσος (αντιδήμαρχος) , Αλίκη Γκιζελή (αντιδήμαρχος), Παυλίνα – Βασιλική Πανταζή, Μαρία Χριστίνα Παλαιολόγου (Προάστιο Πρότυπο), Παντελής Ξυριδάκης, Παντελής Χαροκόπος (Συμμαχία Πολιτών).