Φωτογραφίες από τις απολυμάνσεις στο δήμο μας

Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις και οι καθαρισμοί στο δήμο μας. Ακολουθούν φωτογραφίες: