Παράνομη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων σε Δήμο – Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει κατόπιν διαμαρτυρίας πολιτών για τη λειτουργία παράνομου καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε Δήμο.

Κατά την έναρξη της διερεύνησης της υπόθεσης, η εν λόγω εγκατάσταση φιλοξενούσε περί τα 160 σκυλιά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απηύθυνε έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και ενέργειες.

Έτσι ενημερώθηκε ότι το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου είχε ήδη καταγράψει τις αυθαίρετες κατασκευές του επίμαχου καταφυγίου και είχε παραπέμψει τον φάκελο της υπόθεσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις περαιτέρω ενέργειες κατεδάφισης.

Ακολούθως, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΟ) της Περιφερειακής Ενότητας, σε συνεργασία με την Αστυνομία, προέβη σε έλεγχο στον χώρο του καταφυγίου. Διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις και κατασχέθηκαν φαρμακευτικά προϊόντα. Τα σχετικά έγγραφα κοινοποιήθηκαν στην Εισαγγελία.

Σε απάντηση του Τμήματος Κτηνιατρικής προς τα έγγραφα του Συνηγόρου αναφέρθηκε ότι η σφράγιση του καταφυγίου, επί του παρόντος, κρινόταν αδύνατη τόσο λόγω έλλειψης σχετικής αρμοδιότητας από την εν λόγω Διεύθυνση όσο και λόγω πρακτικών ζητημάτων, καθώς η απελευθέρωση των ζώων που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός αυτού θα εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, αλλά και για τα ίδια τα ζώα.  

Επίσης, το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων του ΥΠΑΑΤ ζήτησε από τον Δήμο την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων, κατάλληλης δυναμικότητας και μεταξύ άλλων, πρότεινε την ενεργοποίηση των πολιτών και των φιλοζωικών σωματείων, ώστε να υιοθετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα.

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποίησε αυτοψίες στους χώρους του καταφυγίου χωρίς να καταγραφούν υγειονομικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, η Αρχή ενημερώθηκε ότι δεν διαπιστώθηκε ροή ακαθάρτων στο παρακείμενο ρέμα, ενώ η εγκατάσταση διέθετε απορροφητικό σύστημα για τη διάθεση των λυμάτων-υγρών αποβλήτων. Τα στερεά απόβλητα, κατά δήλωση των εμπλεκόμενων, απομακρύνονταν, αφιλοκερδώς, από συγκεκριμένη εταιρεία.

Κατόπιν των ενεργειών που έλαβαν χώρα, ο Δήμος ενημέρωσε ότι υπάρχει μια μείωση της τάξης του 30% στα αδέσποτα ζώα που διαβιούν εντός του καταφυγίου, κυρίως λόγω υιοθεσιών, ενώ αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων, σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω Πρόγραμμα και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος να υποβάλει την αίτηση χρηματοδότησης.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, κατόπιν νέου εγγράφου της ΔΑΟ της Περιφερειακής Ενότητας, εισηγήθηκε τη σφράγιση του παράνομου καταφυγίου και ζήτησε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών να θέσει προθεσμία προκειμένου η εκκένωση να μην προξενήσει προβλήματα στα ζώα, αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

 Σύνοψη Διαμεσολάβησης

– Έγγραφα Συνηγόρου 

– Ανταπόκριση της Διοίκησης