Ο Γιώργος Παπαχρόνης νέος πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Παπαχρόνης ορίστηκε νέος πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Φιλοθέης – Ψυχικού. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στον δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, την κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τους καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

Να σημειώσουμε ότι σε κάθε Δήμο η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που συγκροτείται ακόμα από:

-Εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Μαθητών.

-Ένα Διευθυντή Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης.

-Ένα Διευθυντή Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Β/θμιας Εκπαίδευσης.

-Εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων όπου υπάρχουν, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο.

-Έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.