Μειώσεις χρημάτων για 3 προσκλήσεις χρηματοδότησης έργων -Δείτε ποιες είναι

Στην τροποποίηση τριών Προσκλήσεων του “Φιλόδημου ΙΙ” προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών την 7η Νοεμβρίου.

Όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσειςτου Π.Θεοδωρικάκου, οι προϋπολογισμοί των συγκεκριμένων Προσκλήσεων μειώθηκαν συνολικά κατά 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ας δούμε ποιες είναι και πως διαμορφώνονται πλέον τα ποσά για κάθε μία εξ αυτών:

Α] Πρόσκληση VI

Αφορά τη “σύνταξη / επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και σύνταξη / επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης τροποποιείται από 15.000.000,00 € σε 12.500.000,00 €.

Β] Πρόσκληση VII

Έχει ως αντικείμενο τη “σύνταξη / επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων“.

Αλλάζει ο συνολικός προϋπολογισμός της,από 20.000.000,00 € σε 10.000.000,00 €.

Γ] Πρόσκληση VIII

Χρηματοδοτεί την “εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Χώρας”.

Μείωση του συνολικού προϋπολογισμούαπό 55.000.000,00 € σε 52.500.000,00 €.