Ξενοδοχείο Ψυχικού: Σημαντική απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ

” Μια σημαντική Απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ εκδόθηκε για το Ξενοδοχείο Ψυχικού.Εξετάζοντας στις 28.07.2020 την ένσταση του επιχειρηματία κατά της απόφασης σφράγισης και της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης από κατοικία σε επαγγελματική δραστηριότητα  (τουριστικό κατάλυμα) του συγκεκριμένου ακινήτου έκρινε ότι: «αντίκειται ευθέως στις κανονιστικές διατάξεις του από 28.3.1924 Διατάγματος, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η εκ των υστέρων επιδείνωση των χρήσεων γης και των οικιστικών συνθηκών είτε αυτή γίνεται με νόμο είτε με κανονιστική πράξη (…) Συνεπώς, η χρήση γης όπως θεσπίστηκε αποτελεί ένα ειδικό πολεοδομικό καθεστώς και επιτρέπει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ” αναφέρει ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, κ.Δημήτρης Γαλάνης.

Στην ανακοίνωση του Δημάρχου επισημαίνεται πως: “Περαιτέρω, δεν πρέπει να συγχέεται η ύπαρξη εμπορικών καταστημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, σε ειδικώς και απαρεγκλίτως καθορισμένα σημεία, κατ’εφαρμογή και εντός του πλαισίου του ως ανωτέρω ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος».Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, με σκοπό τη διαφύλαξη του οικιστικού χαρακτήρα του Π.ΨΥΧΙΚΟΥ, βαίνει σε αίσιο τέλος. Απομένει και η απόφαση του ΣτΕ για να τελειώσει το όλο θέμα.Αισθάνομαι προσωπικά ιδιαίτερα δικαιωμένος για την ιδιαίτερη αυτή Απόφαση. “