Κέκροψ: Στις 23/9 η δικάσιμος για τα Λατομεία Ψυχικού

Η εταιρεία Κέκροψ, αναφορικά με την διεκδικούμενη από το Ελληνικό Δημόσιο έκταση 300 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού (γνωστή ως περιοχή “Λατομείου”), γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της από 6-12-2019 Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της με αριθμό 3039/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, η οποία δέχθηκε κατ’ ουσίαν την έφεση της εταιρείας και απέρριψε την αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου, ορίσθηκε ημερομηνία δικασίμου στις 23 Σεπτεμβρίου 2020