Κέκροψ: Στην κρίση της Δικαιοσύνης τρία ακίνητα στο Ψυχικό

Εντός τετραμήνου κρίνεται στα ελληνικά δικαστήρια η τύχη τριών σημαντικών assets της “Κέκροψ”. Πρόκειται για ακίνητα στο Παλαιό Ψυχικό τα οποία επί σειρά ετών βρίσκονται υπό καθεστώς δικαστικών διενέξεων που, πλέον, φαίνεται να οδεύουν προς το τέλος τους καθώς μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο οι εν λόγω υποθέσεις είναι προγραμματισμένο να εκδικαστούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την “Παλαιά Αγορά Ψυχικού, οικόπεδο 1.000 τ.μ. πλησίον του Αττικού Άλσους στην ίδια περιοχή και η περίφημη έκταση των 200 στρεμμάτων στα Παλαιά Λατομεία Ψυχικού.  Όπως αναφέρει η “Κέκροψ” στην οικονομική έκθεση για τη χρήση 2019, η διοίκηση της εισηγμένης παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της που είναι η διατήρηση των λειτουργικών εξόδων σε χαμηλά επίπεδα και η συνέχιση ενεργειών που θα οδηγήσουν στην πλήρη επίλυση των νομικών και πολεοδομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία της εταιρείας, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η αξιοποίησή της.

Τα τρία ακίνητα για τα οποία η διοίκηση εκτιμά ως πλέον άμεση την επίλυση των εκκρεμών υποθέσεων που τα αφορούν και τα οποία θα δύναται να αξιοποιηθούν είναι:

* Δεκαέξι καταστήματα στην Παλαιά Αγορά Ψυχικού, συνολικής  επιφανείας  973  τμ. Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι κύριες  εργασίες  στο  ακίνητο  έχουν ολοκληρωθεί  και  παραμένουν  σε  εκκρεμότητα  συμπληρωματικές  εργασίες  στο  κτίριο  και  στον περιβάλλοντα χώρο της Παλαιάς Αγοράς, που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε συνδυασμό με την  επίτευξη  των  εκμισθώσεων.  Με  την ολοκλήρωση  των  εργασιών  η  Κέκροψ εκτιμά  ότι  θα μπορέσει να προχωρήσει στην αποτίμηση της εύλογης αξίας του ακινήτου. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Φιλοθέης –Ψυχικού καθώς και η “Ένωση Ιδιοκτητών Ψυχικού” έχουν καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης των χρήσεων που ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού και η οποία θα εκδικαστεί την 7η Οκτωβρίου 2020.

* Οικόπεδο επί της οδού Μελετοπούλου στο  Παλαιό Ψυχικό, επιφανείας 1.049 τ.μ., το οποίο μετά την έκδοση σχετικού ΦΕΚ αποχαρακτηρίζεται από χώρος κοινόχρηστου πρασίνου και μετατρέπεται σε οικοδομήσιμο χώρο με παράλληλη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Οι όροι δόμησης προβλέπουν κάλυψη 40%, συντελεστή δόμησης 0,60 και επιτρεπόμενο ύψος 7,5 μέτρα. Ο Δήμος Φιλοθέης –Ψυχικού κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση του σχετικού Π.Δ., η οποία είναι προγραμματισμένο να συζητηθεί την 17η Ιουνίου 2020.  Σε  περίπτωση  θετικής έκβασης,  η  Κέκροψ προτίθεται  να  προχωρήσει  στην εκμετάλλευση του ακινήτου

* Η έκταση στα Παλαιά Λατομεία Ψυχικού για την οποία η Κέκροψ πέτυχε (με την υπ’αριθμ. 3039/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών) να της αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητας. Ωστόσο, το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Ημερομηνία δικασίμου προσδιορίστηκε η 23η Σεπτεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι η αίτηση αναίρεσης που κατετέθη ήταν αναμενόμενη καθώς δια νόμου για το Ελληνικό Δημόσιο τέτοιες υποθέσεις τελεσιδικούν στο ανώτατο βαθμό.

Η Κέκροψ που έχει χαρακτηριστεί ως εμπνεύστρια της πρώτης ιδιωτικής πολεοδόμησης στην Ελλάδα και η οποία ουσιαστικά δημιούργησε την περιοχή του Ψυχικού σχεδιάζει, εφόσον δικαιωθεί να αξιοποιήσει οικιστικά την έκταση των 200 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή “Λατομείου”. Πέραν των πολυτελών κατοικιών που σχεδιάζεται να ανεγερθούν, η εταιρεία θα υλοποιήσει την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, με επίκεντρο τα λατομεία, που σήμερα βρίσκονται σε σημείο εγκατάλειψης, με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αθλητισμού κ.α.