70 εκατ. στις Περιφέρειες για το οδικό δίκτυο και επενδυτικές δαπάνες

?

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 5η Δεκεμβρίου, κατανέμονται στις Περιφέρειες της Χώρας 70.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Τα χρήματα δίνονται αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη

επενδυτικών δαπανών τους και

– δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Ακολουθεί ο Πίνακας με το ποσό που λαμβάνει κάθε Περιφέρεια για τους ανωτέρω σκοπούς:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟ
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 4.830.000,00
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.440.000,00
3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.200.000,00
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.040.000,00
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.670.000,00
6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.320.000,00
7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.320.000,00
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.920.000,00
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.000.000,00
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 4.830.000,00
11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.550.000,00
12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.580.000,00
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6.300.000,00
  ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000,00