Επιχορήγηση 150.000 ευρώ στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ.Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, επιχορηγούνται όλοι οι δήμοι με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων με 150.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας. Το ύψος του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 40 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, κάθε δήμος που ικανοποιεί το ανωτέρω πληθυσμιακό κριτήριο, μπορεί να αποκτήσει άμεσα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας απορριμματοφόρα ή σάρωθρα προκειμένου να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες.