Επιχορήγηση 270.970 ευρώ στον δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.513.508,71 €, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Ο Δήμος Φιλοθεής-Ψυχικού, θα λάβει 270.970 ευρώ, ως τακτική επιχορήγηση.