Ενεργοποίησαν την ΥΑ του ΣΥΡΙΖΑ για τα Ταμειακά Διαθέσιμα – Προθεσμίες στους ΟΤΑ

Σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ, καθώς ο Υπουργός Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκος, απέστειλε σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, που ουσιαστικά ενεργοποιεί την περιβόητη ΥΑ Χουλιαράκη  , καθιστώντας σαφές ότι η νέα Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να την εφαρμόσει και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να εφαρμόσει δηλαδή μια Απόφαση που η ΚΕΔΕ έχει ρητά   χαρακτηρίσει «θεσμικό ατόπημα με στόχο την απαξίωση της Τ.Α.», ζητώντας την κατάργηση τόσο αυτής όσο και του σχετικού νόμου.

Ο Π. Θεοδωρικάκος ζητά «άμεσα» από τους ΟΤΑ τους αριθμούς IBAN των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών, «σε πίστωση των οποίων θα γίνεται υποχρεωτικά από 1η Οκτωβρίου η καταβολή των ΚΑΠ καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό».

Επιπλέον, στο έγγραφο που εστάλη στους ΟΤΑ «για τις δικές τους ενέργειες» βάσει της ΥΑ Χουλιαράκη, σαφέστατα αναφέρεται και η υποχρεωτική μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων. 

Συγκεκριμένα, τίθενται στην Τ.Α. οι εξής προθεσμίες ενεργειών που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ:

– από 1.11.2019, «καθίσταται υποχρεωτικό το άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τ.τ.Ε.»

– από 1.12.2019, «καθίσταται υποχρεωτική η μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων από λογαριασμούς εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τ.τ.Ε. (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών)»

– από 1.10.2019 «η καταβολή της επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό θα γίνεται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο Φορέας στην Τ.τ.Ε.»

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο δείγμα γραφής αναφορικά με το “καυτό” αυτό ζήτημα είχε δοθεί την 4η Σεπτεμβρίου, όταν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη  , που έδωσε ένα μήνα παράταση στην έναρξη εφαρμογής της Απόφασης Χουλιαράκη.

Τότε ο χρόνος της παράτασης είχε ερμηνευτεί από αυτοδιοικητικούς ως χρόνος αναγκαίος για τη διόρθωσή της, προσδοκία που τώρα διαψεύδεται πλήρως, αφού η Νέα Δημοκρατία – ελάχιστα πριν τις εκλογές στην ΚΕΔΕ – ζητά την κατά γράμμα εφαρμογή της ΥΑ του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αλλάζει ούτε μισή λέξη της.

Το θέμα περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη της σημερινής συνεδρίασης της ΚΕΔΕ.